IPH-4A-32-20不二越液压泵技术参数,特点及安装
来源:    发布时间:2023-08-14 17:06   231 次浏览   
 
问: IPH-4A-32-20不二越泵的技术参数是什么?
答: IPH-4A-32-20不二越泵的技术参数包括:最大排出压力为17.2MPa,最大吸入压力为-0.16MPa,最大转速为3200rpm,最大流量为32L/min,电机功率为11kW,电压为100V,电流为7.7A,温度范围为-7.2~+110℃。
 
问: IPH-4A-32-20不二越液压泵的特点是什么?
答: IPH-4A-32-20不二越液压泵是一种具有高效率、高精度、低噪音、高压力、长寿命等优点的液压泵。它采用独特的阀配流系统,能够自动对中,无泄漏,并且具有良好的非线性特性。该液压泵的多种控制方式能够适应不同的应用场合,并且可以与多种液压元件匹配使用,实现复杂的液压控制系统。此外,它还具有低能耗、低发热、安全可靠、易于维护和修理等优点。这些特点使得IPH-4A-32-20不二越液压泵成为一种高性能、高质量的液压泵,在各种工业领域得到广泛应用。
 
问: 如何安装IPH-4A-32-20不二越齿轮泵?
答: IPH-4A-32-20不二越齿轮泵的安装需要按照以下步骤进行:首先,确定泵的安装位置并安装底座,注意预留出足够的空间以便日后的维护和修理。其次,将泵体和电机连接,确保它们之间的同轴度,以避免运行过程中出现振动和噪音。接下来,安装密封垫圈并将其放入泵壳体中,然后将机械密封件安装到泵壳体中。之后,将泵壳体和电机壳体连接,确保它们之间的密封性。接下来,加入适量的润滑油,并检查泵的运行情况。最后,根据需要调整泵的运行参数并启动泵进行运行测试。在安装过程中,应严格按照说明书和相关规定进行操作,确保安全和稳定运行。
 
不二越IPH齿轮泵相关型号:
 
NACHI齿轮泵IPH-22B-3.5-3.5-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-3.5-5-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-3.5-6.5-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-3.5-8-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-5-5-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-5-6.5-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-5-8-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-6.5-6.5-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-6.5-8-11
NACHI齿轮泵IPH-22B-8-8-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-3.5-10-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-3.5-13-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-3.5-16-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-5-10-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-5-13-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-5-16-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-6.5-10-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-6.5-13-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-6.5-16-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-8-10-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-8-13-11
NACHI齿轮泵IPH-23B-8-16-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-3.5-20-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-3.5-25-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-3.5-32-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-5-20-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-5-25-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-5-32-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-6.5-20-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-6.5-25-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-6.5-32-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-8-20-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-8-25-11
NACHI齿轮泵IPH-24B-8-32-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-3.5-40-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-3.5-50-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-3.5-64-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-5-40-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-5-50-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-5-64-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-6.5-40-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-6.5-50-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-6.5-64-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-8-40-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-8-50-11
NACHI齿轮泵IPH-25B-8-64-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-3.5-100-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-3.5-125-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-3.5-80-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-5-100-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-5-125-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-5-80-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-6.5-100-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-6.5-125-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-6.5-80-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-8-100-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-8-125-11
NACHI齿轮泵IPH-26B-8-80-11
NACHI齿轮泵IPH-2A-3.5-11
NACHI齿轮泵IPH-2A-5-11
NACHI齿轮泵IPH-2A-6.5-11
NACHI齿轮泵IPH-2A-8-11
NACHI齿轮泵IPH-2B-3.5-11
NACHI齿轮泵IPH-2B-3.5-11
NACHI齿轮泵IPH-2B-5-11
NACHI齿轮泵IPH-2B-8-11
NACHI齿轮泵IPH-33B-10-10-11
NACHI齿轮泵IPH-33B-10-13-11
NACHI齿轮泵IPH-33B-10-16-11
NACHI齿轮泵IPH-33B-13-13-11
NACHI齿轮泵IPH-33B-13-16-11
NACHI齿轮泵IPH-33B-16-16-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-10-20-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-10-25-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-10-32-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-13-20-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-13-25-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-13-32-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-16-20-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-16-25-11
NACHI齿轮泵IPH-34B-16-32-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-10-40-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-10-50-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-10-64-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-13-40-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-13-50-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-13-64-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-16-40-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-16-50-11
NACHI齿轮泵IPH-35B-16-64-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-10-100-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-10-125-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-10-80-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-13-100-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-13-125-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-13-80-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-16-100-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-16-125-11
NACHI齿轮泵IPH-36B-16-80-11
NACHI齿轮泵IPH-3A-10-20
NACHI齿轮泵IPH-3A-13-20
NACHI齿轮泵IPH-3A-16-20
NACHI齿轮泵IPH-3B-10-20
NACHI齿轮泵IPH-3B-13-20
NACHI齿轮泵IPH-3B-16-20
NACHI齿轮泵IPH-44B-20-20-11
NACHI齿轮泵IPH-44B-20-25-11
NACHI齿轮泵IPH-44B-20-32-11
NACHI齿轮泵IPH-44B-25-25-11
NACHI齿轮泵IPH-44B-25-32-11
NACHI齿轮泵IPH-44B-32-32-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-20-40-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-20-50-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-20-64-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-25-40-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-25-50-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-25-64-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-32-40-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-32-50-11
NACHI齿轮泵IPH-45B-32-64-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-20-100-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-20-125-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-20-80-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-25-100-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-25-125-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-25-80-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-32-100-11
NACHI齿轮泵IPH-46B-32-80-11
NACHI齿轮泵IPH-4A-20-20
NACHI齿轮泵IPH-4A-25-20
NACHI齿轮泵IPH-4A-32-20
NACHI齿轮泵IPH-4B-20
NACHI齿轮泵IPH-4B-20-20
NACHI齿轮泵IPH-4B-25-20
NACHI齿轮泵IPH-4B-32-20